Pakkeskift


En sikker forbindelse

Pakke skift


Pakkeskift til større eller mindre pakke kan ske til hver den 1. i måneden med 15 dages varsel.For pakkeskift betales 395,- kr. til delvis dækning af teknikker og pakkefilter.


Pakkeskift foretages via selvbetjeningsnodulet som du finder i punktet "Selvbetjening" som du finder i  bjælken under vores logo eller ved at trykke her